Glasnik zaštite bilja pune 62. godine prati razvoj poljoprivrede, kako u Republici Hrvatskoj tako i u svijetu.

Prvi broj časopisa, preteča današnjeg Glasnika zaštite bilja, tiskan je 01. svibnja 1957. godine pod naslovom Biljna zaštita. Pod nazivom Glasnik zaštite bilja časopis izlazi od 1978. godine i to kao glasilo Saveza društava za zaštitu bilja SFRJ i kao nastavak dotadašnjih časopisa Biljna zaštita i Biljni lekar.
Glasnik objavljuje pregledne, stručne i znanstvene radove te sadrži praktična rješenja, promiče struku i širi znanje iz svih područja agrara: voćarstva, povrtlarstva, ratarstva, vinogradarstva, vinarstva, cvjećarstva, šumarstva, zaštite bilja, mehanizacije…
Tijekom istaknutih desetljeća časopis je stekao uvažene poslovne reference kao i povjerenje širokog kruga čitatelja.
Radovi objavljeni u Glasniku zaštite bilja redovito se citiraju u sljedećim bazama podataka: CAB Abstracts (CAB INTERNATIONAL), FSTA (Food Science and Technology Abstracts),  EBSCO, Urlichsweb.

Časopis se distribuira putem pretplate – 6 brojeva/ 5 izdanja.
U uredu za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske časopis je prijavljen pod brojem 897.

Prispjeli rukopisi podliježu recenziji. Sadržaj časopisa potpuno je autoriziran te niti jedan njegov dio ne može biti reproduciran bez odobrenja izdavača. Rukopisi se ne vraćaju.