GLASNIK ZAŠTITE BILJA | 62 GODINE S VAMA

Glasnik zaštite bilja, br. 6/2017.

158,20 Kn

Glasnik zaštite bilja

br. 6/2017.

SKU: 032017-1-1 Kategorija:

Sadržaj / Content

1. IZVORNI ZNANSTVENI RAD – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER
Autori: Domagoj Stupić, Željko Andabaka, Darko Preiner, Zvjezdana Marković,
Marin Mihaljević Žulj, Ivana Puhelek, Ana Jeromel, Edi Maletić
Gospodarske i ampelografske karakteristike
autohtonih sorata Kastavskog područja
Commercial and ampelographic characteristics
of autochthonous grape varieties of Kastav area

2. IZVORNI ZNANSTVENI RAD – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER
Autori: Borislav Miličević, Jurislav Babić, Đurđica Ačkar,
Antun Jozinović, Vlado Previšić, Radoslav Miličević, Drago Šubarić
Utjecaj tehnologije fermentacije imobiliziranim kvascima
na prisutnost biogenih amina u pjenušcu
Presence of biogenic amines in sparkling wine
influenced by the immobilized yeast cells technology

3. ZNANSTVENI RAD – SCIENTIFIC PAPER
Autori: Ana Jeromel, Fumica Orbanić, Ivana Tomaz,
Željko Andabaka, Ana-Marija Jagatić Korenika
Kakvoća crnih vina (V. vinifera L.) dozrijevanih
u bačvama od slavonske hrastovine
Quality of red wines from different grape varieties
V. vinifere L aged in slavonian oak barrels

4. STRUČNI RAD – PROFESSIONAL PAPER
Autori: Nino Rotim, Ivan Ostojić
Važniji štetnici šipka na području Hercegovine
Significant pests of the pomegranate tree on the territory of Herzegovina

5. IZVORNI ZNANSTVENI RAD – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER
Autori: Matea Mlatković, Jasenka Ćosić,
Mirjana Brmež, Josipa Puškarić, Karolina Vrandečić
Utjecaj vermikompostnog čaja na pojavu plamenjače rajčice
Influence of vermicompost tea on the late blight of tomato appearance

6. IZVORNI ZNANSTVENI RAD – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER
Autor: Tanas Trajčevski
Alternaria dauci (palež lišća mrkve)
i učinkovitost mjera kemijske zaštite nekim novijim fungicidima
Alternaria dauci and sucees of chemical measurements
of protection with some newer fungicides

7. IZVORNI ZNANSTVENI RAD – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER
Autor: Stjepan Sito, Vlado Kušec, Branko Šket,
Vesna Očić, Vladimir Džaja, Natalija Brečko, Robert Brkić, Blanka Palinić
Utrošci energije i radni učinci kombajna za vađenje krumpira
Energy consumption and area capacity of potato harvester

8. IZVORNI ZNANSTVENI RAD – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER
Autori: Tomislav Vinković, Monika Tkalec,
Nada Parađiković, Miro Stošić, Krunoslav Zmaić, Jelena Kljajić
Utjecaj različitog tipa umjetnog osvjetljenja
na klijavost sjemena matovilca i kres salate
Influence of different type of artificial lighting
on corn salad and garden cress seed germination

9. PREGLEDNI RAD – REVIEW PAPER
Autori: Magdalena Zrakić, Lari Hadelan, Jernej Prišenk, Vladimir Levak, Ivo Grgić
Tendencije proizvodnje kukuruza u svijetu, Hrvatskoj i Sloveniji
Tendencies of maize production in the world, Croatia and Slovenia

10. IZVORNI ZNANSTVENI RAD – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER
Autor: Tihomir Moslavac, Stela Jokić, Tena Jurić, Hrvoje Krajna,
Anastazija Konjarević, Benjamin Muhamedbegović, Drago Šubarić
Utjecaj prešanja koštice buče i dodatka antioksidanasa
na iskorištenje i oksidacijsku stabilnost hladno prešanog ulja
The impact of pressing conditions of pumpkin seeds and adding
of antioxidants on yield and oxidative stability of cold pressed oils

 

Recenzije


Još nema recenzija.

Be the first to review “Glasnik zaštite bilja, br. 6/2017.”