Glasnik zaštite bilja, br. 5/2016.

Sadržaj / Content
1. PREGLEDNI RAD – REVIEW
Autor: Valerija Pokos
Poljoprivreda i očuvanje prirode …………………………………………………………………. 4
Agriculture and nature conversation

2. ZNANSTVENI RAD – SCIENTIFIC PAPER
Autor: Grgić I., Hadelan, L., Lucija Baškarić, Marina Majhen, Magdalena Zrakić
Proizvodnja povrća u Republici Hrvatskoj: stanje i mogućnosti …………………… 14
Vegetable production in the Republic of Croatia: current situation and
opportunities

3. STRUČNI RAD – PROFESSIONAL PAPER
Autor: Ivana Radojčić Redovniković, Marina Cvjetko Bubalo,
Manuela Panić, Kristina Radošević
Biološki aktivni spojevi glukozinolati i polifenoli u cvatu,
listu i stabljici brokule (Brassica oleracea var. italica L.) ……………………………….. 24
Bioactive compounds glucosinolates and polyphenols in florets, leaves and
stems of broccoli (Brassica oleracea var. italica L.)

4. STRUČNI RAD – PROFESSIONAL PAPER
Autor: Rotim, N., Gašpar, M.
Stolni kultivari vinove loze u Hrvatskoj ………………………………………………………. 30
Table grape cultivars in Herzegovina

5. ZNANSTVENI RAD – SCIENTIFIC PAPER
Autor: Ana Pospišil, Pospišil, M., Ana Matković, Krmpotić A.
Agronomska svojstva hibrida sirka za zrno i krmnog sirka ………………………….. 38
Agronomic traits of grain and forage sorghum hybrids

6. STRUČNI RAD – PROFESSIONAL PAPER
Autor: Dubravka Ferenčić, Gluhić, D., Slavica Dudaš
Eterična ulja i nusproizvodi kore mandarine (Citrus reticulata Blanco) ……………… 44
Essential oils and by-products of tangerine peel (Citrus reticulata Blanco)

7. STRUČNI RAD – PROFESSIONAL PAPER
Autor: Stajnko, D.
Trendovi razvoja strojeva za mehaničku berbu bobičastog voća …………………. 50
Development trends of machines for mechanical harvest of berry fruits

8. ZNANSTVENI RAD – SCIENTIFIC PAPER
Autor: Pospišil, M., Ana Pospišil, Marina Brčić
Reakcija šećerne repe na gnojidbu peletiranim organskim
i mineralnim gnojivima ……………………………………………………………………………… 58
Response of sugar beet to fertilization with pelleted
organic and mineral fertilizers

9. PREGLEDNI RAD – REVIEW
Autor: Dubravka Ferenčić, Gluhić, D.
ELIKTORI – biokemijski spojevi važni za imunitet biljke ………………………………. 66

10. ZNANSTVENI RAD – SCIENTIFIC PAPER
Autor: Sito, S., Jelčić, M., Vesna Očić, Šket, B., Hrvojčec, H., Džaja, V., Marić, A.
Utjecaj izvedbe samokretne platforme i prikolice
na radni učinak u berbi jabuka ………………………………………………………………….. 72
Impact of self-propelled and towed fruit harvester
performance on apple harvest

SKU: 052016 Kategorija: