Izdavačka etika i izjava o zlouporabi publikacije

Časopis Glasnik Zaštite Bilja (eng. „Journal of plant protection“) je znanstveno-stručni časopis. Radovi su recenzirani dvostruko slijepom recenzijom. Prevencija bilo kojeg etički neprihvatljivog ponašanja u publiciranju važna je obveza urednika odnosno uređivačkog odbora. Niti jedan vid neetičkog ponašanja neće biti toleriran. Plagiranje je neprihvatljivo i autori prilikom slanja rada za potencijalnu objavu potvrđuju da je sadržaj originalan i da nije objavljen ili u procesu recenzije negdje drugdje. 

U tu svrhu autori su obvezni dostaviti i potpisanu izjavu Autorsku izjavu o etičnosti pri slanju radu na recenziju.

Naše etičke izjave i obveze za urednika, autora i recenzenta temelje se na COPE-ovim Smjernicama najbolje prakse za urednike časopisa. Svi dokumenti su dostupni na https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf COPE website.

Autorska prava nad svim člancima su zaštićena. Cjelokupni se članci objavljeni časopisu mogu slobodno koristiti u osobne i obrazovne svrhe uz obavezno navođenje izvora. Korištenje u komercijalne svrhe nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja izdavača. Svi oglasi u časopisu podliježu odobrenju izdavača ili urednika. Oglašivači ne smiju imati znanje o uređivačkom sadržaju. Oglašivači ne utječu ni na jednu izdavačevu uredničku odluku ili politiku oglašavanja. Časopis neće prihvaćati oglašavanje proizvoda ili usluga za koje se zna da su štetni za zdravlje (npr. duhanski i alkoholni proizvodi).

Urednici

 • Urednici časopisa GLASNIK ZAŠTITE BILJA odgovorni su za sav sadržaj časopisa i potpuno samostalni u izboru članaka koji će biti objavljeni u pojedinom broju časopisa.
 • Urednici časopisa GLASNIK ZAŠTITE BILJA dužni su prihvatiti članak za evaluaciju isključujući pri tom bilo kakav oblik diskriminacije (spol, rasa, religija, nacionalnost, politička i seksualna opredjeljenja).
 • Objavljivanje znanstvenih i stručnih radova u časopisu GLASNIK ZAŠTITE BILJA za autore se ne naplaćuje.
 • Neobjavljene radove i materijale urednici časopisa GLASNIK ZAŠTITE BILJA su dužni trajno izbrisati, ne smiju ih koristiti kao svoje vlasništvo ili prosljeđivati trećim osobama.
 • Urednici časopisa GLASNIK ZAŠTITE BILJA su odgovorni za angažman kvalificiranih i kompetentnih recenzenata.
 • Urednici časopisa GLASNIK ZAŠTITE BILJA razmatraju članak i komentare recenzenata prije donošenja konačne odluke o prihvaćanju, prihvaćanju s korekturom ili odbijanju rukopisa.
 • Uredništvo je odgovorno za sadržaj objavljen u časopisu GLASNIK ZAŠTITE BILJA te je obvezno objaviti opoziv sadržaja članka, eventualne ispravke, i isprike ako se u članku uoče bitnije pogreške.
 • Uredništvo jamči da reklamiranje ili drugi komercijalni prihodi neće utjecati na uredničke odluke.

Autori

 • Autori trebaju popuniti i dostaviti Autorsku izjavu o etičnosti pri slanju radu na recenziju.
 • Autori su odgovorni za sve aspekte članka kojeg šalju za objavu u časopis.
 • Od autora se očekuje da za članak koji su predali u GLASNIK ZAŠTITE BILJA ne postoji sukob interesa.
 • Autori za potencijalnu objavu šalju originalne članke koji prethodno nisu objavljeni ili poslani na recenziju negdje drugdje, i ako su koristili djela i/ili riječi drugih autora, to mora biti prikladno navedeno ili citirano.
 • Autori jamče da rukopis nije kopiran ili plagiran (u cijelosti ili djelomično).
 • Autori se trebaju pridržavati etičkih istraživačkih standarda.
 • Autori trebaju surađivati s urednicima kako bi ispravili eventualne pogreške.
 • Autori trebaju relevantno i pravodobno odgovoriti na komentare recenzenata.
 • Od autora se očekuje da pažljivo provjere sve eventualne ispravke koje im dostave urednici prije autorizacije članka za objavu.
 • Autori trebaju dobiti dopuštenje za korištenje slika i sličnog od dotičnih nositelja autorskih prava.
 • Autori mogu predložiti dva do tri kompetentna znanstvenika i/ili stručnjaka koji mogu obaviti recenziju rada. Odluku o izboru recenzenata donose urednici.
 • Ako autor otkrije naknadne pogreške u svome istraživanju, treba obavijestiti Uredništvo časopisa te opozvati ili ispraviti rad.

Autorska izjava o etičnosti

Recenzenti

 • Članak recenziraju dva neovisna stručnjaka za odgovarajuće područje koji daju procjenu članka i preporuku urednicima. U slučaju oprečnih procjena urednici časopisa GLASNIK ZAŠTITE BILJA zadržavaju pravo tražiti dodatnu recenziju.
 • Svaki odabrani recenzent koji se smatra nekvalificiranim za recenziju članka ili je svjestan da recenziju ne može obaviti u predloženom roku, treba obavijestiti urednika i izuzeti se od postupka recenzije. Po mogućnosti predložiti nekog drugog.
 • Recenzent pomaže u donošenju uredničkih odluka, a putem uredničke komunikacije s autorom i/ili Uredništvom također može pomoći autoru u poboljšanju rada.
 • Svi članci primljeni na recenziju moraju se tretirati kao povjerljivi dokumenti.
 • Recenzija treba biti objektivna. 
 • Recenzenti bi trebali upozoriti urednike na svaku značajnu sličnost ili preklapanje između članka koji se procjenjuje za časopis GLASNIK ZAŠTITE BILJA i bilo kojeg drugog objavljenog rada o kojem osobno znaju.
 • Recenzenti ne smiju neetički koristiti spoznaje i informacije iz radova koje evaluiraju za časopis GLASNIK ZAŠTITE BILJA.