U časopisu Glasnik zaštite bilja se objavljuju sve kategorije znanstvenih radova (izvorni znanstveni rad, pregledni rad, prethodno priopćenje), (pregledni) stručni radovi, autorski prikazi/prilozi, te izlaganja sa stručnih i znanstvenih skupova, kao i drugi tematski prihvatljivi članci na hrvatskom i engleskom jeziku. Radovi objavljeni u časopisu Glasnik zaštite bilja obuhvaćaju izvorna teorijska i empirijska istraživanja iz područja agronomije, pregledni članci iz svih agronomskih/poljoprivrednih disciplina kao i drugih srodnih znanosti te interdisciplinarni članci. Navedene kategorije radova podliježu anonimnoj recenziji od strane dva recenzenta/znanstvenika iz odgovarajućeg područja.
Radovi koji se prilažu ne smiju biti prije objavljivani ili namijenjeni objavi u drugim izvorima. Autori zadržavaju autorska prava nad objavljenim radovima te odobravaju da Zadružna Štampa d.d. kao izvorni izdavač, objavi rukopis.

 

Upute za autore

Predložak za autore

Autorska izjava o etičnosti

 

Upute za recenzente

Recenzentski list