Naslov: Glasnik zaštite bilja

URL DOI: https://doi.org/10.31727/gzb

UDK: 632

ISSN: 0350-9664 (Tisak)

ISSN: 2584-3265 (Online)

U uredu za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske časopis je prijavljen pod brojem 897.

Dragi posjetitelju,

Dobrodošao na našu stranicu. Glasnik zaštite bilja (GZB) je časopis s otvorenim pristupom svojim radovima. Časopis objavljuje 6 brojeva odnosno 5 izdanja godišnje u elektroničkoj i tiskanoj verziji. Časopis financijski podupire Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Povijest i tradicija izlaženja časopisa

Glasnik zaštite bilja već dugi niz godina prati razvoj poljoprivrede, kako u Republici Hrvatskoj tako i u regiji i svijetu. Prvi broj časopisa, preteča današnjeg Glasnika zaštite bilja, tiskan je 01. svibnja 1957. godine pod naslovom Biljna zaštita. Pod nazivom Glasnik zaštite bilja časopis izlazi od 1978. godine i to kao glasilo Saveza društava za zaštitu bilja SFRJ i kao nastavak dotadašnjih časopisa Biljna zaštita i Biljni lekar.

Tijekom istaknutih desetljeća časopis je stekao uvažene poslovne reference kao i povjerenje širokog kruga čitatelja.

Ciljevi i područje časopisa

 • Zaštita bilja od korova i štetočina
 • Biljna proizvodnja
 • Hortikultura
 • Ekološka poljoprivreda i ekologija
 • Poljoprivredna mehanizacija
 • Prehrambena tehnologija
 • Agrarna ekonomika i ruralni razvoj

Glasnik objavljuje znanstvene i stručne radove te sadrži praktična rješenja, promiče struku i širi znanje iz svih grana poljoprivrede i prehrambene tehnologije. Interdisciplinarni članci iz područja poljoprivredne proizvodnje, prerade poljoprivrednih proizvoda, zaštite bilja i okoliša su dobrodošli.

Časopis Glasnik Zaštite Bilja izlazi u 6 brojeva odnosno 5 izdanja godišnje. Prvo izdanje u godini, broj 1-2/23 (dvobroj) je su formi priručnika koji sadrži ažurirani popis dopuštenih sredstava za zaštitu bilja za uporabu u poljoprivredi te kao takav ne sadrži znanstvene radove – ovo izdanje sastoji se od stručnog rada na temu herbicida, fungicida, insekticida, akaricida, regulatora rasta i fiziotropa uz tablice u kojima su navedeni dopušteni komercijalni proizvodi za svaku od navedenih kategorija.

 

Vrste radova

Izvorni znanstveni rad

GZB objavljuje radove koji prikazuju rezultate izvornih istraživanje. Materijal ne smije biti objavljen negdje drugdje ili na razmatranju za objavu u nekom drugom časopisu.

Prethodno priopćenje

GZB objavljuje kratke članke koji sadrže informacije o znanstvenim postignućima i traže relativno brzu objavu. Rezultati trebaju biti novi i ne smiju biti objavljeni kao dio nekih drugih znanstvenih radova.

Pregledni znanstveni rad

GZB objavljuje radove kao pregled nekog područja ili problema na temelju prethodno objavljenih materijala i literature, koji su u radu sakupljeni, analizirani, iskomentirani na novi način i raspravljeni.

Izlaganje sa znanstvenih i stručnih skupova

GZB objavljuje izlaganja sa znanstvenih i stručnih skupova u pisanoj formi ukoliko ista nisu objavljena u referentnom zborniku.  Iznimno se tiskaju suštinski prerađeni i dopunjeni članci.

Stručni rad

GZB objavljuje  koristan prilog ili prikaz problema i fenomena s područja struke čija problematika nije vezana za izvorna istraživanja. Radovi doprinose praktičnom rješenju nekog problem u struci.

Autorski prikaz/prilog

GZB objavljuje prikaz nekog djela (knjige), opus znanstvenika/stručnjaka, posebne priloge i slično. Rad predstavlja originalno autorsko djelo i ne zahtjeva recenziju, a objavljuje se u posebnim, stalnim i povremenim rubrikama.

 • Radovi se pišu na hrvatskom ili engleskom jeziku, a moguća je i objava dvojezično.
 • Prispjeli rukopisi podliježu dvostrukoj anonimnoj recenziji. Autori se pozivaju da iz teksta i popisa literature uklone sve informacije koje mogu aludirati na njihov identitet (ime i prezime, informacije o projektu), te da informacije o identitetu uklone i iz karakteristika (properties) elektroničkog dokumenta.
 • Autori mogu predložiti dva do tri znanstvenika i/ili stručnjaka za koje smatraju da bi bili kompetentni za recenziju rada. Odluku o izboru recenzenata donosi Urednički odbor i/ili Urednik.
 • Prava korištenja: Glasnik zaštite bilja je časopis u otvorenom pristupu.
 • Cjelokupni sadržaj Glasnika zaštite bilja besplatno je dostupan za čitanje, preuzimanje, pretraživanje ili korištenje u bilo koju drugu zakonitu svrhu bez ikakvih financijskih, pravnih ili tehničkih ograničenja i bez prethodnog traženja dopuštenja od izdavača ili autora sve dok se izvornik citira na odgovarajući način prema Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Generic International License (CC BY-NC-ND 4.0) – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.

Creative Commons License   This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

 • Korisnici ne smiju koristiti materijale za komercijalne svrhe. Autor(i) zadržavaju autorska prava, no prenose prava objave rada izdavaču Zadružna Štampa d.d.
 • Časopis ne naplaćuje nikakve troškove autorima prilikom zaprimanja ili objavljivanja članaka ili drugih priloga.
 • Radovi objavljeni u Glasniku zaštite bilja redovito se citiraju u sljedećim bazama podataka: 1. CAB Abstracts 2. FSTA – Food Science and Technology Abstracts 3. GLOBAL Health 4. Ulrichsweb 5. AGRIS 6. EBSCO 7. DOAJ

Osnovno o sadržaju i pisanju rada

Naslov rada treba biti što kraći. Ispod naslova navode se imena i prezimena autora. Svaki autor treba navesti: akademski stupanj ako postoji, naziv i adresu organizacije u kojoj radi, zvanje i funkciju u organizaciji u kojoj je zaposlen.

Radi lakšeg kontakta molimo autore da navedu broj telefona, telefaksa i elektroničku adresu (e-mail) za dopisnog autora. Brojevi telefona i telefaksa neće biti objavljeni u časopisu.

Rad se treba sastojati od naslova, sažetka, ključnih riječi, uvoda, materijala i metoda, rezultata i rasprave, zaključka, popisa literature. Svaki rad mora imati sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku. Neposredno ispod sažetka treba navesti tri do pet ključnih riječi.

U radu tiskanom na hrvatskom jeziku engleske verzije naslova, sažetka i ključnih riječi dolaze na kraju rada, iza poglavlja Literatura, i obrnuto.

Literatura se citira prema harvardskom sustavu.

Original rada (do 10 računalom pisanih stranica) treba sadržavati sve slike, crteže i dijagrame. Za članke većeg opsega autor je dužan unaprijed kontaktirati Urednički odbor. Radovi se pišu i šalju u Wordu, a imaju ekstenziju .doc ili .docx. Tablice, grafikoni i slike trebaju se nalaziti u samom tekstu rada gdje su u spomenuti.

 

Za više detalja preuzeti predložak za pisanje rada.

Rad se dostavlja Uredništvu putem elektroničke pošte na jednu od e-adresa:

glasnik@zastitabilja.com.hr

gzb.urednik@gmail.com