Naslov: Glasnik zaštite bilja

URL DOI: https://doi.org/10.31727/gzb

UDK: 632

ISSN: 0350-9664 (Tisak)

ISSN: 2584-3265 (Online)

U uredu za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske časopis je prijavljen pod brojem 897.

Dragi posjetitelju,

Dobrodošao na našu stranicu. Glasnik zaštite bilja (GZB) je časopis s otvorenim pristupom svojim radovima. Časopis objavljuje 6 brojeva odnosno 5 izdanja godišnje u elektroničkoj i tiskanoj verziji. Časopis financijski podupire Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Povijest i tradicija izlaženja časopisa

Glasnik zaštite bilja već dugi niz godina prati razvoj poljoprivrede, kako u Republici Hrvatskoj tako i u regiji i svijetu. Prvi broj časopisa, preteča današnjeg Glasnika zaštite bilja, tiskan je 01. svibnja 1957. godine pod naslovom Biljna zaštita. Pod nazivom Glasnik zaštite bilja časopis izlazi od 1978. godine i to kao glasilo Saveza društava za zaštitu bilja SFRJ i kao nastavak dotadašnjih časopisa Biljna zaštita i Biljni lekar.

Tijekom istaknutih desetljeća časopis je stekao uvažene poslovne reference kao i povjerenje širokog kruga čitatelja.

Ciljevi i područje časopisa

 • Zaštita bilja od korova i štetočina
 • Biljna proizvodnja
 • Hortikultura
 • Ekološka poljoprivreda i ekologija
 • Poljoprivredna mehanizacija
 • Prehrambena tehnologija
 • Agrarna ekonomika i ruralni razvoj

Glasnik objavljuje znanstvene i stručne radove te sadrži praktična rješenja, promiče struku i širi znanje iz svih grana poljoprivrede i prehrambene tehnologije. Interdisciplinarni članci iz područja poljoprivredne proizvodnje, prerade poljoprivrednih proizvoda, zaštite bilja i okoliša su dobrodošli.

Časopis Glasnik Zaštite Bilja izlazi u 6 brojeva odnosno 5 izdanja godišnje. Prvo izdanje u godini, broj 1-2/23 (dvobroj) je su formi priručnika koji sadrži ažurirani popis dopuštenih sredstava za zaštitu bilja za uporabu u poljoprivredi te kao takav ne sadrži znanstvene i stručne radove.

 

Vrste radova

Izvorni znanstveni rad

GZB objavljuje radove koji prikazuju rezultate izvornih istraživanje. Materijal ne smije biti objavljen negdje drugdje ili na razmatranju za objavu u nekom drugom časopisu.

Prethodno priopćenje

GZB objavljuje kratke članke koji sadrže informacije o znanstvenim postignućima i traže relativno brzu objavu. Rezultati trebaju biti novi i ne smiju biti objavljeni kao dio nekih drugih znanstvenih radova.

Pregledni znanstveni rad

GZB objavljuje radove kao pregled nekog područja ili problema na temelju prethodno objavljenih materijala i literature, koji su u radu sakupljeni, analizirani, iskomentirani na novi način i raspravljeni.

Izlaganje sa znanstvenih i stručnih skupova

GZB objavljuje izlaganja sa znanstvenih i stručnih skupova u pisanoj formi ukoliko ista nisu objavljena u referentnom zborniku.  Iznimno se tiskaju suštinski prerađeni i dopunjeni članci.

Stručni rad

GZB objavljuje  koristan prilog ili prikaz problema i fenomena s područja struke čija problematika nije vezana za izvorna istraživanja. Radovi doprinose praktičnom rješenju nekog problem u struci.

Autorski prikaz/prilog

GZB objavljuje prikaz nekog djela (knjige), opus znanstvenika/stručnjaka, posebne priloge i slično. Rad predstavlja originalno autorsko djelo i ne zahtjeva recenziju, a objavljuje se u posebnim, stalnim i povremenim rubrikama.

 • Radovi se pišu na hrvatskom ili engleskom jeziku, a moguća je i objava dvojezično.
 • Prispjeli rukopisi podliježu dvostrukoj anonimnoj recenziji. Autori se pozivaju da iz teksta i popisa literature uklone sve informacije koje mogu aludirati na njihov identitet (ime i prezime, informacije o projektu), te da informacije o identitetu uklone i iz karakteristika (properties) elektroničkog dokumenta.
 • Autori mogu predložiti dva do tri znanstvenika i/ili stručnjaka za koje smatraju da bi bili kompetentni za recenziju rada. Odluku o izboru recenzenata donosi Urednički odbor i/ili Urednik.
 • Prava korištenja: Glasnik zaštite bilja je časopis u otvorenom pristupu.

Cjelokupni sadržaj Glasnika zaštite bilja besplatno je dostupan za čitanje, preuzimanje, pretraživanje ili korištenje u bilo koju drugu zakonitu svrhu bez ikakvih financijskih, pravnih ili tehničkih ograničenja i bez prethodnog traženja dopuštenja od izdavača ili autora sve dok se izvornik citira na odgovarajući način prema Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic International License (CC BY-NC-ND 2.0). Korisnici ne smiju koristiti materijale za komercijalne svrhe. Autor(i) zadržavaju izdavačka prava bez ograničenja.

 • Časopis ne naplaćuje nikakve troškove autorima prilikom zaprimanja ili objavljivanja članaka ili drugih priloga.
 • Radovi objavljeni u Glasniku zaštite bilja redovito se citiraju u sljedećim bazama podataka: 1. CAB Abstracts 2. FSTA – Food Science and Technology Abstracts 3. GLOBAL Health 4. Ulrichsweb 5. AGRIS 6. EBSCO

Osnovno o sadržaju i pisanju rada

Naslov rada treba biti što kraći. Ispod naslova navode se imena i prezimena autora. Svaki autor treba navesti: akademski stupanj ako postoji, naziv i adresu organizacije u kojoj radi, zvanje i funkciju u organizaciji u kojoj je zaposlen.

Radi lakšeg kontakta molimo autore da navedu broj telefona, telefaksa i elektroničku adresu (e-mail) za dopisnog autora. Brojevi telefona i telefaksa neće biti objavljeni u časopisu.

Rad se treba sastojati od naslova, sažetka, ključnih riječi, uvoda, materijala i metoda, rezultata i rasprave, zaključka, popisa literature. Svaki rad mora imati sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku. Neposredno ispod sažetka treba navesti tri do pet ključnih riječi.

U radu tiskanom na hrvatskom jeziku engleske verzije naslova, sažetka i ključnih riječi dolaze na kraju rada, iza poglavlja Literatura, i obrnuto.

Literatura se citira prema harvardskom sustavu.

Original rada (do 10 računalom pisanih stranica) treba sadržavati sve slike, crteže i dijagrame. Za članke većeg opsega autor je dužan unaprijed kontaktirati Urednički odbor. Radovi se pišu i šalju u Wordu, a imaju ekstenziju .doc ili .docx. Tablice, grafikoni i slike trebaju se nalaziti u samom tekstu rada gdje su u spomenuti.

 

Za više detalja preuzeti predložak za pisanje rada.

Rad se dostavlja Uredništvu putem elektroničke pošte na jednu od e-adresa:

glasnik@zastitabilja.com.hr

gzb.urednik@gmail.com